Slévárenství, kovárenství

Bezchybná a plynulá výroba odlitků do kovových forem vyžaduje komplexní, vzájemně propojený a reprodukovatelný systém výrobních parametrů současně. Jednou součástí tohoto systému jsou používané mazací a dělící prostředky, které přispívají k dosažení vysoké a konstantní úrovně kvality odlitků. PETROFER vyvíjí, vyrábí a dodává tyto výrobky s velkým úspěchem a nabízí tak kompletní program chemických prostředků pro slévárenství do kovových forem.

Skupiny výrobků pro slévárny a kovárny

Hydraulické kapaliny s vysokým bodem vzplanutí ULTRA-SAFE

Už více jak před 30-ti lety se v provozu osvědčují bezpečnostní kapaliny typu HFC. ULTRA-SAFE je doporučován jako standard od všech renomovaných výrobců strojů, převážně pak u prvních náplní nových výrobků. Jeho mimořádně dobré vlastnosti při ochraně proti opotřebení umožňují dosahovat nadprůměrné životnosti čerpadel.

Vodou ředitelné dělící ochranné nátěry forem řady DIE-LUBRIC

Koncentráty dělících přípravků pro kovové formy pro odlévání hliníkových, hořčíkových a zinkových slitin. S ohledem na druh výrobku jsou ředitelné v poměru 1:30 až 1:200. Dělící prostředky DIE-LUBRIC umožňují snadné vyjmutí odlitků z formy, garantují jejich čisté povrchy a udržují povrch forem hladký bez eroze a nánosů.

Dělící postřiky DIE-LUBRIC série FL

Určené k postřiku forem, bez obsahu vody, které byly vyvinuty speciálně pro tlakové lití zinku k dosažení dokonalé kvality povrchu.

Dělící prostředky ve formě pasty DIE-LUBRIC AS a ALP

Pasta proti přivaření odlitků a k ošetření nových nebo repasovaných forem včetně „stříbrného“ mazadla k mazání kritických míst na formě.

Tekutá mazadla pístu tlakového stroje PISTON-LUBRICANT

Série PISTON-LUBRICANT nabízí řadu pístových olejů bezgrafitových i s obsahem grafitu. Mimořádné mazací vlastnosti těchto produktů umožňují dosahovat pístu i komoře vysokého počtu výrobních cyklů.

Mazadla na bázi pevného skupenství PISTON-POWDER

Produkty PISTON-POWDER jsou dávkovány přímo do licí komory ve formě granulátu. Tímto je zamezeno ztrátám mazadla v podobě úkapu a nedochází k znečišťování pracoviště. Další z velkých výhod PISTON-POWDERu je spotřeba redukovaná na minimum a prokazatelně zvýšená kvalita odlitků. Dávkování PISTON-POWDERu se provádí dávkovacím zařízením Petrofer PDG.

Mazací přípravky centrální mazání strojů řady WAYLUBRIC

Oleje s vysokou zatížitelností se speciálními adhezivními přísadami k mazání kloubů , sloupů a pouzder. Optimalizovaná ochrana proti otěru. Oleje WAYLUBRIC jsou k dodání v různých třídách viskozity až do ISO- VG 320.

Kapaliny pro přenos tepla řady TRANSTHERM

Řada TRANSTHERM nabízí kapaliny na bázi minerálních olejů nebo plně syntetické , určené k temperování tlakových licích forem. Vykazují vysokou odolnost proti stárnutí. Lze je nasadit do oblasti maximálních teplot od 280 do 370°C v závislosti na typu výrobku.

Mazací tuky a pasty řady TEMP-LUBRIC

Tato výrobková řada obsahuje mazací prostředky, určené pro oblast vysokých teplot včetně montážních past a nátěrů podávacích lžic a nalévacích žlabů. Provozní teploty do 1200°C v závislosti na produktu.

Ochrana povrchu odlitků ISOTECT 136 E

Vodou ředitelný koncentrát k zachlazení odlitků z Al a Zn ponořením do chladící lázně v taktu licího procesu. Zbytková tenká vrstva emulze, která ulpí na odlitku působí jako ochrana proti tvorbě skvrn a zároveň jako mazací prostředek při ostřihu.

Čistící prostředky řady FEROCLEAN

Produkty na bázi vodního i bezvodého roztoku k ochraně a čištění forem a strojů. Pro čištění forem byl speciálně vyvinut prostředek FEROCLEAN LE 643 R.