Obrábění kovů

Řezné emulze pro veškeré druhy třískového opracování kovů. Jako systémové produkty jsou vhodné pro mazací okruhy v moderních výrobních zařízeních.

ISOPAL®

ISOGRIND®

ISOCOOL®

EMULCUT®

ISOCUT®

SUPERFIN®